+
Tövsiyələr

Taxt Döyüşü də kənddəki titulun evi idi


Qızımız Dənizə də zəng edə bilərik. Macarıstan Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu yeni qeydə alınan adlara icazə verdi.

Taxt Döyüşü də kənddəki titulun evi idiMacarıstan Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu tərəfindən lisenziyası alınan qeydiyyatdan keçmiş adların siyahısı. Buna görə, Taxt Döyüşündən sonra Adolfina, Ainou və ya Abel kimi canımızı Denəniş adlandıra bilərik .. Digər səlahiyyətli qadın adlarını da buraya vurmağa dəyər. szьlх (kim Macarıstan бllampolgбr) MTA talбlhatу deyil ki, bir utуnevet qeydiyyatdan istəyirsinizsə Nyelvtudomбnyi Intйzet honlapjбn levх nхi йs fйrfiutуnevek listбjбban, bu eljбrбsban Miniszterelnцksйg Terьleti Kцzigazgatбsйrt Felelхs Бllamtitkбrsбgбn rəsmi adı kйrvйnyeznie olmaq kormany.hu portбlrуl letцlthetх formanyomtatvбnyon. Macarıstan Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda Dilçilik Komitəsi (Yeniliklər, Dilçilik, Psixolinqistika, Sosiolinqvistika) tələb olunan adla bağlı ekspert məsləhətləri verir. Yəni adınızı verə bilməyəcəyinizə qərar verirsiniz.